انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 893 100 1

واژه routing در جمله های نمونه

1. I have no intention of routing out my name to the students.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من قصد ندارم که اسمم رو به دانش اموزان منتقل کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من قصد ندارم اسم من را به دانشجویان برسانم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. She was routing among the old newspapers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او داشت از میان روزنامه‌های قدیمی عبور می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او در میان روزنامه های قدیمی مسیر می کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Unify says the software offers data dependent routing, fault tolerance and integrity, along with debugging and administration functions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Unify می‌گوید که این نرم‌افزار مسیریابی وابسته به داده‌ها، تحمل عیب و تمامیت، همراه با debugging و وظایف مدیریت را ارایه می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Unify می گوید این نرم افزار مسیریابی وابسته به داده ها، تحمل گسل و یکپارچگی را همراه با عملکرد اشکال زدایی و مدیریت ارائه می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The routing for the jet efflux also needs to be considered.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسیر یابی برای جت efflux نیز باید در نظر گرفته شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسیریابی برای جریان جت نیز باید مورد توجه قرار گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Transport vehicles are needed, routing issues must be addressed, and of course the transportation costs must be paid.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وسایل نقلیه حمل و نقل مورد نیاز هستند، مسایل مسیریابی باید مورد توجه قرار گیرند و البته هزینه‌های حمل و نقل نیز باید پرداخت شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وسایل نقلیه حمل و نقل مورد نیاز هستند، مسائل مسیریابی باید مورد توجه قرار گیرند و البته هزینه های حمل و نقل باید پرداخت شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. We proposed an inter-domain routing simulation model based on cellular automaton model to study the collective routing behavior of the inter-domain routing system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما یک مدل شبیه‌سازی مسیریابی بین دامنه را براساس مدل ماشین سلولی برای مطالعه رفتار مسیر یابی جمعی سیستم مسیریابی بین دامنه پیشنهاد کردیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما یک مدل شبیه سازی مسیریابی بین دامنه بر مبنای مدل اتوماتیک سلولی برای بررسی رفتار مسیریابی جمعی سیستم مسیریابی بین دامنه پیشنهاد کردیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. These capabilities include routing, protocol conversion, message transformation, and so on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این قابلیت‌ها شامل مسیریابی، تبدیل پروتکل، تبدیل پیام و غیره هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این قابلیت ها شامل مسیریابی، تبدیل پروتکل، تبدیل پیام و غیره می باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. JRA uses a novel K-Paths-Pairs (KPP) routing to select the minimum cost primary and SRLG-disjoint backup paths pair for each connection request.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]JRA از یک مسیر جدید K - Paths (KPP)برای انتخاب حداقل هزینه اولیه و disjoint برای هر درخواست اتصال استفاده می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]JRA از مسیریابی K-Paths-Couples (KPP) استفاده می کند تا برای هر درخواست اتصال حداقل هزینه اولیه و مسیرهای پشتیبان مسیر پشتیبان (SRLG) را انتخاب کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. It is very useful in evaluating and studying routing protocol in MANET.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در ارزیابی و بررسی پروتکل مسیریابی در MANET بسیار مفید است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این در ارزشیابی و مطالعه پروتکل مسیریابی در MANET بسیار مفید است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Zone Routing Protocol MANET consists of IntrAzone and IntErzone routing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پروتکل مسیریابی منطقه MANET از IntrAzone و مسیریابی IntErzone تشکیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پروتکل مسیریابی زون MANET متشکل از مسیر IntrAzone و IntErzone است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. This paper proposes a self - routing fault - tolerant switching network for ATM switching systems.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله یک شبکه سوییچ - fault - تحمل پذیر برای سیستم‌های سوییچینگ ATM را پیشنهاد می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در اين مقاله يك شبكه سوئيچينگ با گسل خودراهبرد براي سيستمهاي سوئيچينگ ATM ارائه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. We research deeply in the routing protocols such as DSDV, DSR, AODV, and TORA.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما عمیقا در پروتکل‌های مسیریابی نظیر DSDV، DSR، AODV، و tora تحقیق می‌کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما در پروتکل های مسیریابی مانند DSDV، DSR، AODV و TORA عمیقا تحقیق می کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. This method of representing IP addresses and routing - mask is called 32 bit dotted - decimal notation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این روش نمایش آدرس‌های IP و ماسک routing ۳۲ بیتی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این روش نمایندگی آدرس های IP و مسیریابی - ماسک 32 بیت نقطه گذاری شده - نماد اعشاری نامیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. A novel routing protocol was proposed according to the angle of inclination of the nodes involved in wireless sensor network.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک پروتکل مسیریابی جدید با توجه به زاویه انحراف گره‌های موجود در شبکه حسگر بی‌سیم مطرح شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک پروتکل مسیریابی جدید براساس زاویه گره های دخیل در شبکه حسگر بی سیم پیشنهاد شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی عبارات مرتبط با routing به فارسی

نماینده ء مسیرگزینی
گزینش مسیر دیگر

معنی routing در دیکشنری تخصصی

routing
[عمران و معماری] روندیابی
[کامپیوتر] مسیریابی ؛ مسیر گزینی ؛ راهیابی
[ریاضیات] راه درآری، گاه درآری
[آب و خاک] روندیابی، مسیریابی
[برق و الکترونیک] الگوریتم مسیر یابی
[آب و خاک] روند در تقاطع
[عمران و معماری] دوره روندیابی
[آب و خاک] دوره روندیابی
[ریاضیات] ورقه ی تعیین مسیر کار
[کامپیوتر] مسیریابی اصلاح پذیر ؛ مسیریابی تغییر پذیر ؛ گزینش مسیر دیگر .
[زمین شناسی] روند سیل در رودخانه
[آب و خاک] روند سیل در رودخانه
[برق و الکترونیک] مسیر یابی بردار فاصله
[عمران و معماری] روند سیل - روندیابی سیل - بررسی تغییرات سیلاب - رواناب سیل
[زمین شناسی] روند سیل ، روند یابی سیل ، بررسی تغییرات سیلاب
[آب و خاک] روندیابی سیل
[کامپیوتر] راهبری ناخوشایند .
[آب و خاک] روندیابی هیدرولیک
[عمران و معماری] روند نفوذ
[کامپیوتر] مسیریابی اطلاعات
[برق و الکترونیک] مسیر یاب حالت پیوند
[برق و الکترونیک] مسیر یابی با مقصدهای چندگانه

معنی کلمه routing به انگلیسی

routing
• act of planning a route, act of selecting a path from one place to another
routing information protocol
• protocol for managing routing of information in local area networks (computers), rip
routing operating system
• basic software needed to operate a router, software that aids a router in directing signals across a computer network

routing را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی routing

ebitaheri@gmail.com ١٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٥/١٦
راه‌دهی ، مسیردهی
|

پیشنهاد شما درباره معنی routingنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی routing
کلمه : routing
املای فارسی : روتینگ
اشتباه تایپی : قخعفهدل
عکس routing : در گوگل


آیا معنی routing مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )