برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1328 100 1

ruinous

/ˈruːənəs/ /ˈruːɪnəs/

معنی: خراب، ویران، ویرانگر، خانمان برانداز، خراب کننده
معانی دیگر: خرابی آور، تباه کننده

بررسی کلمه ruinous

صفت ( adjective )
مشتقات: ruinously (adv.), ruinousness (n.)
(1) تعریف: causing or tending to cause ruin.
مشابه: destructive, disastrous, fatal

(2) تعریف: in ruins; dilapidated.

واژه ruinous در جمله های نمونه

1. ruinous floods
سیل‌های ویران کننده

2. They were forced to sell out at a ruinous loss.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مجبور شدند خود را با شکستی مصیبت‌بار به فروش برسانند
[ترجمه گوگل]آنها مجبور شدند که در از بین بردن خرابکاری فروخته شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Many Britons will still fear the potentially ruinous costs of their legal system.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از انگلیسی‌ها هنوز از هزینه‌های بالقوه ویرانگر سیستم قانونی خود می‌ترسند
[ترجمه گوگل]بسیاری از بریتانیا هنوز از هزینه های بالقوه خرابکارانه سیستم حقوقی خود می ترسند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The prices in that restaurant are absolutely ruinous.
[ترجمه ترگمان]قیمت‌ها در آن رستوران کاملا ویرانگر هستند
[ترجمه گوگل]قیمت ها در آن رستوران کاملا ویرانگر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The buildings were in a ruinous state.
[ترجمه ترگمان]ساختمان‌ها در حالت ویرانی قرار داشتند
[ترجمه گ ...

مترادف ruinous

خراب (صفت)
desolate , bad , spoiled , rotten , ill , ruined , devastated , impaired , ruinous , miscreant , depraved , rotten-hearted , tumble-down , wasted
ویران (صفت)
desolate , ruinous , subversive , dilapidated
ویرانگر (صفت)
ruinous , destructive
خانمان برانداز (صفت)
ruinous , destructive
خراب کننده (صفت)
ruinous , withering , devastative , spoiling

معنی ruinous در دیکشنری تخصصی

ruinous
[عمران و معماری] ویران کننده

معنی کلمه ruinous به انگلیسی

ruinous
• destroyed, dilapidated; disastrous, causing ruin, causing destruction
• if something is ruinous, it costs far more money than you can afford or than is reasonable.
• a ruinous state or condition is one in which a person, an organization, or a country has no more money.

ruinous را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ruinous
کلمه : ruinous
املای فارسی : روینوس
اشتباه تایپی : قعهدخعس
عکس ruinous : در گوگل

آیا معنی ruinous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )