برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1276 100 1

run into the ground


(عامیانه) زیاد انجام دادن، افراط کردن، زیاده روی کردن

معنی کلمه run into the ground به انگلیسی

run into the ground
• exaggerate

run into the ground را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
شیره‌ی چیزی/کسی را کشیدن، رمق کسی را گرفتن، پدر کسی/چیزی را درآوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی run into the ground
کلمه : run into the ground
املای فارسی : ران اینتو تاه گراند
اشتباه تایپی : قعد هدفخ فاث لقخعدی
عکس run into the ground : در گوگل

آیا معنی run into the ground مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )