برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1295 100 1

Sc


مخفف:، میزان، مقیاس، صحنه، علم، شورای امنیت (سازمان ملل)، (شیمی) اسکاندیم، ویسکی اسکاچ، مخفف: میزان

بررسی کلمه Sc

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element scandium.

واژه Sc در جمله های نمونه

1. Tony Woodcock has joined German amateur team SC Brueck as coach.
[ترجمه ترگمان]تونی Woodcock به عنوان مربی به تیم آماتور تیم آماتور آلمان پیوست
[ترجمه گوگل]تونی وودکاک به عنوان مربی تیم SCA بریتانیا پیوست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. SC negative impedance converters and inductance simulation circuits are designed.
[ترجمه ترگمان]مبدل‌های ظاهری مقاومت منفی و مدارهای شبیه‌سازی inductance طراحی شده‌اند
[ترجمه گوگل]مبدل های امپدانس منفی و مدارهای شبیه سازی القایی طراحی شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It also helps struggle against anti - science and pseudoscience during SC.
[ترجمه ترگمان]آن هم چنین به مبارزه علیه ضد علم و pseudoscience در طول دادگاه عالی کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]همچنین در مبارزه با ضد علم و علم شبه در طول SC کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In our 1969 discovery of the SC, Shapiro and I used picosecond pulses with an energy of a millijoule.
[ترجمه ترگمان]در کشف سال ۱۹۶۹ متن، Shapiro و من از پالس‌های picosecond با انرژی یک millijoule اس ...

مخفف Sc

عبارت کامل: Subcutaneus
موضوع: پزشکی
زیر جلدی
عبارت کامل: Short Circuit
موضوع: علمی
اتصال کوتاه ، اتصالی در مدار الکتریسیته

معنی Sc در دیکشنری تخصصی

[شیمی] اسکاندیم - عنصر کمیاب و سیمین فام
[برق و الکترونیک] suppressed carrier-حامل حذف شده حاملی که در فرستنده حذف می شود مانند زیر حامل رنگ در فرستنده ی تلویزیونی رنگی .
[برق و الکترونیک] اتصال کوتاه
[زمین شناسی] اسکاندیم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Scandium - شماره اتمی :21 - وزن اتمی :44.956 - آرایش الکترونی :2-8-9-2 - نوع عنصر :فلزات حد واسط - گروه جدول تناوبی :3 - lllB - دوره جدول تناوبی :4
[نساجی] لیف مصنوعی اس سی 28 ( پلی نوزیک ابریشمی پولکی )
[کامپیوتر] مجموعه حروف متنی . در این مجموعه ، حروف بزرگ دارای اندازه های متفاوتی هستند . گاهی این مجموعه را به صورت C+SC می نویسند . همچنین نگاه کنید به U/LC , small CAPS , CAPS برخلاف even smalls .

معنی کلمه Sc به انگلیسی

sc
• state in the southeastern united states
• country located to the north of england (division of the united kingdom)
• rare metallic chemical element (chemistry)

Sc را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
Score card
برگه های امتیازی

Score card methods
روش های مبتنی بر برگه های امتیازی
SuperSU
shmibb club. a boys club, usually in high school, where members try to sleep with the most girls and award points accordingly. (i.e. popularity, weight, virginity, if they've been shmibbed before, etc.)


1. South Carolina
2. Snapchat
3. So cute
1. SC is home to many immigrants from Eastern Europe.
2. Jack is posting Lil Yachty's concert to sc.
3. Chloe's new dog is sc!!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sc
کلمه : sc
املای فارسی : سس
اشتباه تایپی : سز
عکس sc : در گوگل

آیا معنی Sc مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )