برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

Scenic

/ˈsiːnɪk/ /ˈsiːnɪk/

معنی: خوش منظر، نمایشی، صحنهای، مجسم کننده
معانی دیگر: وابسته به تئاتر و صحنه ی آن و پهنه پردازی، وابسته به منظره، چشم انداز، خوش منظره، تماشایی، خوش نما (scenical هم می گویند)

بررسی کلمه Scenic

صفت ( adjective )
مشتقات: scenically (adv.)
(1) تعریف: of, pertaining to, or showing natural or beautiful scenery; picturesque.
متضاد: dreary

(2) تعریف: representing an action, situation, scene, or event.

- scenic postcards
[ترجمه ترگمان] کارت‌پستال‌های زیبا
[ترجمه گوگل] کارت پستال های منظره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: of or relating to theatrical scenery or the stage.

واژه Scenic در جمله های نمونه

1. scenic beauties
زیبایی‌های منظره

2. scenic carpenters
نجارهای صحنه ساز

3. scenic effects
اثر گذاری از طریق صحنه پردازی

4. a scenic route
یک جاده‌ی خوش منظره

5. This is an extremely scenic part of America.
[ترجمه ترگمان]این بخش بسیار زیبایی از آمریکا است
[ترجمه گوگل]این بخش بسیار زیبایی از امریکا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The book contains over fifty scenic views of Cambridge.
[ترجمه ترگمان]این کتاب شامل بیش از پنجاه دیدگاه زیبایی از کمبریج است
[ترجمه گوگل]این کتاب شامل بیش از پنجاه نمایش منظره کمبریج است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Let's take the scenic route, along the coast.
[ترجمه ترگمان]بیایید این مسیر خوش‌منظره را در امتداد ساحل بگیریم
[ترجمه گوگل]بیایید مسیر منظره ای را در امتداد ساحل پیدا کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Scenic

خوش منظر (صفت)
handsome , beautiful , spiffy , comely , scenic , seemly , good-looking
نمایشی (صفت)
expositive , scenic , demonstrative , dramatic , exhibitive , expository , flashy , stagy
صحنهای (صفت)
scenic , stagy
مجسم کننده (صفت)
scenic

معنی عبارات مرتبط با Scenic به فارسی

راه آهنی که از جاهای خوش منظره می گذرد

معنی کلمه Scenic به انگلیسی

scenic
• pertaining to natural scenery; pleasing to the eye; pertaining to an onstage backdrop; representing an event or episode
• a scenic place or route is attractive and has nice views.
scenic railway
• special train used for sightseeing trips

Scenic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali ka
خوش منظره
مهدی صباغ
تماشایی
دیدنی
قابل توجه
آرام
دیدنی،تماشایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scenic
کلمه : Scenic
املای فارسی : سکنیک
اشتباه تایپی : سزثدهز
عکس Scenic : در گوگل

آیا معنی Scenic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )