برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1322 100 1

Schooling

/ˈskuːlɪŋ/ /ˈskuːlɪŋ/

معنی: تحصیل، تعلیم، تدریس، کسب دانش
معانی دیگر: آموزش (در مدرسه و غیره)، شهریه، هزینه ی تحصیل، schoolfellow تدریس

بررسی کلمه Schooling

اسم ( noun )
• : تعریف: education or training, esp. formal instruction in a school.
مشابه: education, learning

واژه Schooling در جمله های نمونه

1. girls did not receive enough schooling
به دخترها آموزش کافی نمی‌دادند.

2. he had to interrupt his schooling to go to work
مجبور شد برای گرفتن کار تحصیل را قطع بکند.

3. during the last year of her schooling
طی آخرین سال تحصیلش

4. foreign laguages were parts of a polite schooling
زبان‌های خارجی بخشی از تحصیلات تربیتی را تشکیل می‌داد.

5. The school is specially for children whose schooling has been disrupted by illness.
[ترجمه ترگمان]این مدرسه به ویژه برای کودکانی است که مدرسه رفتن آن‌ها براثر بیماری مختل شده‌است
[ترجمه گوگل]این مدرسه مخصوص کودکان است که تحصیلات آنها با بیماری روبرو شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A child's access to schooling varies greatly from area to area.
[ترجمه ترگمان]دسترسی یک کودک به مدرسه به شدت از ناحیه به منطقه متفاوت است
[ترجمه گوگل]دسترسی کودک به تحصیل در مناطق مختلف به شدت متفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She received the best schooling the town could offer.
...

مترادف Schooling

تحصیل (اسم)
study , acquirement , schooling , training , securement
تعلیم (اسم)
schooling , training , edification , pedagogy , doctrine , didactics , teaching , tuition
تدریس (اسم)
schooling , training , docent , tuition
کسب دانش (اسم)
schooling , schoolfellow

معنی کلمه Schooling به انگلیسی

schooling
• education, training, instruction
• your schooling is the education that you receive at school.

Schooling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کاوه
پرورش
فارسی را پاس بداریم.
تحصیل
آموزش
آموزش ضمن خدمت
آموزش مهارت محور
محسن پاشنا
تحصیلات رسمی مدرسه ای(در مدرسه)
Al's dad has only a few years of schooling

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی schooling
کلمه : schooling
املای فارسی : سچولینگ
اشتباه تایپی : سزاخخمهدل
عکس schooling : در گوگل

آیا معنی Schooling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )