برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1349 100 1

Short sighted


نزدیک بین، کوته بین، کوته نظر، ناشی از کوته نظری

معنی کلمه Short sighted به انگلیسی

short sighted
• if you are short-sighted, you cannot see things properly when they are far away.
• a short-sighted decision does not take account of the way things may develop in the future; used showing disapproval.

Short sighted را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ممد
کوته فکر
میثم علیزاده
نگاه سطحی و بدون در نظر گرفتن عواقب چیزی در آینده، از روی کوته بینی
Ozra
نزدیک بین
نیک سیرت
نزدیک بین
مترادفش nearsighted متضادش long-sighted

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی short sighted
کلمه : short sighted
املای فارسی : شرت سیقتد
اشتباه تایپی : ساخقف سهلافثی
عکس short sighted : در گوگل

آیا معنی Short sighted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )