برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1311 100 1

Simultaneous Contrast

معنی Simultaneous Contrast در دیکشنری تخصصی

[سینما] کنتراست همزمان یاتضاد همزمان - کنتراست همسان و یکسان

Simultaneous Contrast را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Simultaneous Contrast مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )