برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Single Handedly

بررسی کلمه Single Handedly

قید ( adverb )
• : تعریف: alone and without assistance.

- Her husband abandoned her, and she was left to raise her children single-handedly.
[ترجمه ترگمان] شوهرش او را رها کرده بود، و او تنها مانده بود تا بچه خود را بزرگ کند
[ترجمه گوگل] شوهرش او را رها کرد و او را ترک کرد تا فرزندان خود را به تنهایی بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

Single Handedly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
تنها و هول هولکی
میثم علیزاده
به تنهایی
مهناز
دست تنها
مهدی صباغ
دست تنها
به تنهایی
mohamadda333
دست تنهایی
she brought up ten children single handedly
well i can defeat u single handedly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Single Handedly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )