برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Slip mind

Slip mind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to be forgotten
Shirinbahari
فراموش کردن
I'm sorry I didn't call you back sooner, it totally slipped my mind

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Slip mind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )