برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Slip - out

Slip out

Slip out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
عبارت یا عبارت فعلی) یعنی (یهو) از دهنم پرید مثال I'm sorry I said that. It just slipped out ببخشید که اونو گفتم، فقط( یهو) از دهنم پرید!
Atefeh
در مورد اشک معنی پایین اومدن و درمورد ترس از بین رفتن
سودابه
از دست دادن
حامد
1. to slide out
بیرون افتادن و خارج شدن (The hammer slipped out of my hands)

2. to leave a place without being noticed
خارج شدن از جایی بدون اینکه کسی متوجه شود (We'll slip out through the back door)

3. to be said by mistake
از دهن پریدن چیزی و به اشتباه گفتن (I didn't intend to tell them. It just slipped out)
abolfazl
دررفتن
کامران
در آورد ،خارج کردن
Mahdi
گریختن
Mahdi
گریختن
Shirinbahari
از زبان در رفتن. چیزی که نباید گفت ولی گفته شود
I didn't mean to say it .the words sliped out
فرهود
یواشکی خارج شدن، یواشکی بیرون رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Slip out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )