برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

Spa

/ˈspɑː/ /spɑː/

معنی: اب معدنی، آبگرم، چشمه معدنی
معانی دیگر: چشمه ی آب معدنی، مرکز توریستی (رامشگاه) دارای چشمه ی معدنی، رامشگاه اعیانی، تفریحگاه پولداران، باشگاه ورزشی مجهز به سونا و استخر

بررسی کلمه Spa

اسم ( noun )
(1) تعریف: a mineral spring.

(2) تعریف: a resort area with such a spring or springs.

(3) تعریف: a hotel or resort, esp. one that offers fitness and health programs.

واژه Spa در جمله های نمونه

1. Spa water is thought to be very good for health.
[ترجمه trader] چشمه آب گرم برای سلامتی بسیار خوب است
|
[ترجمه ترگمان]تصور می‌شود که آب اسپا برای سلامتی بسیار خوب باشد
[ترجمه گوگل]آب اسپا برای سلامتی بسیار خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Guests at the health spa receive a range of beauty and fitness treatments.
[ترجمه ترگمان]مهمان ها در آب‌گرم درمانی، طیف وسیعی از روش‌های زیبایی و تناسب اندام دریافت می‌کنند
[ترجمه گوگل]مهمانان در آبگرم سالمتی از زیبایی و تناسب اندام استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The hotel's new Spa offers every kind of rejuvenating treatment and therapy.
[ترجمه ترگمان]اسپا جدید این هتل همه نوع درمان و درمان را ارائه می‌دهد
[ترجمه گوگل]اسپا جدید هتل ارائه می دهد هر نوع درمان جوانه زنی و درمان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Spa

اب معدنی (اسم)
mineral , mineral water , spa
آبگرم (اسم)
spa
چشمه معدنی (اسم)
spa

معنی عبارات مرتبط با Spa به فارسی

اردوگاه تندرستی (به ویژه دارای استخر شنا و آب های معدنی)

مخفف Spa

عبارت کامل: System and Procedures Association
موضوع: سازمانی
انجمن سیستم ها و رویّه ها.
سازمان تخصصی که هدف آن پیشبرد سیستم ها و رویه های مدیریت پیشرفته از طریق سمینارها ، آموزش تخصصی و تحقیق می باشد.

معنی Spa در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] انجمن سیستم ها و رویه ها . Systems and Procedures Assocation .

معنی کلمه Spa به انگلیسی

spa
• mineral spring; resort area with mineral springs; luxurious resort; health spa, establishment that provides facilities for improving one's physical fitness
• a spa is a place where water with minerals in it bubbles out of the ground. people drink the water or bathe in it to improve their health.

Spa را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد نیازی
چشمه آبگرم
آبگرم
باشگاه ورزشی مجهز به سونا و استخر و جکوزی
خورشيدوند
داراي چشمه معدني ،خزينه ي آب گرم ،سلطنت تفریحگاه پولداران
علی ماشا اله زاده
مرکز تندرستی و زیبایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spa
کلمه : spa
املای فارسی : اسپا
اشتباه تایپی : سحش
عکس spa : در گوگل

آیا معنی Spa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )