برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1329 100 1

Steamer

/ˈstiːmər/ /ˈstiːmə/

معنی: ماشین بخار، کشتی بخار، دیگ بخارپز
معانی دیگر: هر چیزی که با بخار کار کند، - بخار، - بخاری، (دیگ) بخارپز

بررسی کلمه Steamer

اسم ( noun )
(1) تعریف: a ship or large boat that operates on steam power; steamship.

(2) تعریف: a pot, tray, or the like designed for steaming food.

(3) تعریف: a type of clam that is cooked by steaming.

واژه Steamer در جمله های نمونه

1. They have transshipped the cargo into a river steamer.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها محموله را به یک کشتی بخار رودخانه منتقل کرده‌اند
[ترجمه گوگل]آنها محموله را به یک کشتی بخار رودخانه انتقال داده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The bad weather delayed the departure of the steamer.
[ترجمه ترگمان]هوای بد حرکت کشتی بخار را به تاخیر انداخت
[ترجمه گوگل]آب و هوای بد ناشی از خروج بخارخوار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The steamer arrived in harbor last night.
[ترجمه ترگمان]کشتی بخار دیشب به بندر رسید
[ترجمه گوگل]کشتی بخار در شب گذشته وارد بندر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The steamer calls at several ports along the way.
[ترجمه ترگمان]کشتی بخار در طول مسیر چندین بندر را فرا می‌خواند
[ترجمه گوگل]کشتی گیر در چندین پورت در طول مسیر تماس می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Steamer

ماشین بخار (اسم)
engine , steam engine , steamer
کشتی بخار (اسم)
steamer , steamboat , steamship
دیگ بخارپز (اسم)
steamer

معنی عبارات مرتبط با Steamer به فارسی

رجوع شود به: deck chair
پتوی عرشه ی کشتی (که مسافران هنگام نشستن در عرشه آن را روی خود می اندازند)
چمدان بزرگ (دارای بدنه ی سفت)، صندوق

معنی Steamer در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] کشتی
[مهندسی گاز] دیگ بخارپز
[نساجی] دیگ بخار - استیمر ( دستگاه تثبیت رنگ پارچه چاپ شده توسط بخار ) - ماشین بخار
[نساجی] دیگ بخاردو جداره
[نساجی] ماشین بخار مارپیچ- ماشین بخار آویز
[نساجی] ماشین بخار ستاره ای
[نساجی] اسیمر واندرول - نوعی محفظه بخار جهت تثبیت پارچه های چاپ شده با رنگهای خمی

معنی کلمه Steamer به انگلیسی

steamer
• steamship; pressure cooker, special pot used to steam foods
• a steamer is a ship that is powered by steam.
screw steamer
• steamship purshed forward by a screw

Steamer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

😍😘e.y😘😍
A streamer is a long piece of colored paper that you use for decorating.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی steamer
کلمه : steamer
املای فارسی : ستیمر
اشتباه تایپی : سفثشئثق
عکس steamer : در گوگل

آیا معنی Steamer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )