برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1278 100 1

Stick to

بررسی کلمه Stick to

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to persist in or persevere at.

- He stuck to his studies and got his diploma.
[ترجمه ترگمان] او به مطالعات خود پایبند بود و دیپلم خود را دریافت کرد
[ترجمه گوگل] او به تحصیلات خود ادامه داد و دیپلم خود را دریافت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She sticks to her principles.
[ترجمه ترگمان] او به اصول اخلاقی خود ادامه می‌دهد
[ترجمه گوگل] او به اصول خود دل بسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to stay with or continue with a particular line of activity.

- I was told I should stick to writing songs and forget about performing.
[ترجمه ترگمان] به من گفته‌اند که باید به نوشتن آهنگ‌ها و فراموش کردن در مورد اجرا ادامه دهم
[ترجمه گوگل] من گفته شدم که باید آهنگ های نوشتاری را بپوشم و از اجرای آن فراموش کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) ...

واژه Stick to در جمله های نمونه

1. Let the cobbler stick to his last.
[ترجمه ترگمان]بگذار cobbler به آخر برسد
[ترجمه گوگل]اجازه دهید که سرهم بندی کننده به آخرت برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The cobbler must stick to his last.
[ترجمه ترگمان]The باید به آخر برسد
[ترجمه گوگل]اسباب بازی باید به آخر برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's best to stick to basics when planning such a large party.
[ترجمه ترگمان]بهترین کار این است که اصول اولیه را در هنگام برنامه‌ریزی چنین مهمانی بزرگی ذکر کنید
[ترجمه گوگل]در هنگام برنامه ریزی چنین یک مهمانی، بهتر است که به اصول اولیه بپیوندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stick to the main roads and you won't get lost.
[ترجمه ترگمان]به جاده‌های اصلی بچسبید و گم نخواهید شد
[ترجمه گوگل]به جاده های اصلی بروید و از دست نخواهید رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با Stick to به فارسی

(خوراک) به دل چسبیدن، مزه کردن
از موضوع خارجنشوید
برشته خود بجسبد، یا از حد خود بیرون نگذارید
بکار خود مشغول باشید یابچسبید

معنی کلمه Stick to به انگلیسی

stick to one's commitment
• stand by one's obligations, live up to one's obligations

Stick to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرزو
ماندن با
محمد خ1
to limit yourself to doing or using one particular thing and not change to anything else
نوری
عمل کردن به، ادامه دادن به، همیشه به ... پرداختن
پیروی
fallow the plants
Arash
پیروی کردن از stick to پایبند بودن به قول
عطیه امانی
چسبیدن به، پایبند بودن به
Asma
وابسته بودن
Ayda
تا آخر ادامه دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Stick to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )