برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Strike sb(as sth)

Strike sb(as sth) را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدحسین
یک برداشت خاص(دقیق یا بهتر) به کسی دادن
Catherine actually struck me as being more suitable for this job.
کاترین واقعا این برداشت رو من میده که برای این شغل مناسبتر هست.(برای فهم لغت اینجوری ترجمه شد وگرنه روان تر ترجمه میشد)
Nasim
(چیزِ عجیب،مسخره)به نظر کسی ... رسیدن/آمدن
His jokes didn’t strike Jack as being very funny.
جک هاش به نظر جَک مسخره نمی امد.
هدیه اسکندریون
مجاب کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Strike sb(as sth) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )