برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1357 100 1

Supernova

/ˌsuːpəˈnoʊvə/ /ˌsuːpəˈnəʊvə/

(نجوم) ابر نواختر، ابر اختر، ستاره دارای نور متغیری که روشنی اش صد میلیون برابر خورشید است، ابر نواختران

بررسی کلمه Supernova

اسم ( noun )
حالات: supernovae, supernovas
• : تعریف: a rare and very bright object that results from the explosion of a star.

واژه Supernova در جمله های نمونه

1. A supernova sprays space with many different elements.
[ترجمه ترگمان]ابر نو اختر با عناصر مختلف خود فضا را اسپری می‌کند
[ترجمه گوگل]ابرنواختر اسپری با بسیاری از عناصر مختلف اسپری می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The chances of a planet surviving a supernova always looked terribly slim.
[ترجمه ترگمان]احتمال زنده ماندن یک سیاره از ابر نو اختر به طرز وحشتناکی لاغر به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]شانس سیاره ای که در حال زنده ماندن از یک ابرنواختر بود، همیشه وحشتناک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At least one supernova occurs per decade in our galaxy.
[ترجمه ترگمان]حداقل یک ابر نو اختر در هر دهه در کهکشان ما رخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]حداقل یک ابرنواختر در هر 10 سال در کهکشان ما اتفاق می افتد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Another theory suggests that a supernova explosion occurred, destroying the companion sun and scattering its material toward our Sun.
[ترجمه ترگمان]نظریه دیگر نشان می‌دهد که یک انفجار ابر نو اختر رخ داد و باعث تخریب خورشید ...

معنی کلمه Supernova به انگلیسی

supernova
• (astronomy) extremely bright star that has exploded due to gravitational collapse of the star's core (characterized by brightness that is up to 100 million times that of the sun)
• a supernova is a star that has exploded because it has used up its nuclear fuel, and which becomes up to a hundred million times brighter than the sun for a few days.

Supernova را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایمان فتحی
ابر نو اختر
منفجر شدن یک ستاره خیلی بزرگ در پایان عمر خود
علی سیریزی
هر ستارگان منفجر شوند و از هم بپاشند و به ابر نواختر(Supernova) تبدیل می شوند
پارسا
بزرگترین ستارگان عالم مرگ خود را با انفجاری بسیار بزرگ به اسم ابر نواختر به پایان می‌رسانند. مثل بتلجیوس یا UYscuti. هیچ وقت خورشید ما نمی‌تواند انفجار ابر نواختر تجربه کنند زیرا جرمش بسیار کم است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی supernova
کلمه : supernova
املای فارسی : سوپرنوا
اشتباه تایپی : سعحثقدخرش
عکس supernova : در گوگل

آیا معنی Supernova مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )