انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1066 100 1

sacrilege

تلفظ sacrilege
تلفظ sacrilege به آمریکایی/ˈsækrəlɪdʒ/ تلفظ sacrilege به انگلیسی/ˈsækrɪlɪdʒ/

معنی: توهین به مقدسات، سرقت اشیاء مقدسه، تجاوز بمقدسات
معانی دیگر: تجاوز به مقدسات، سرقت اشیای مقدس، حرمت شکنی

بررسی کلمه sacrilege

اسم ( noun )
• : تعریف: the violation, profane treatment, or destruction of some place or thing that is considered to be sacred.
مشابه: profanity

- By consuming the communion wine for their pleasure, they have committed a terrible sacrilege.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با استفاده از شراب عشا ربانی به خاطر لذت آن‌ها، مرتکب یک هتک حرمت وحشتناکی شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] با مصرف شراب مشروب برای لذت بردن، آنها مقدس وحشتناک را مرتکب شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه sacrilege در جمله های نمونه

1. stealing candles from a shrine is a sacrilege
ترجمه دزدیدن شمع از حرم،حرمت شکنی است.

2. It is sacrilege to steal a crucifix from an altar.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این توهین به مقدسات است که صلیب را از محراب بدزدی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقدس است که یک مصلوب شدن را از یک محراب به سرقت می برد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. It would be a sacrilege to put a neon sign on that beautiful old building.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر یک تابلوی نئون در آن ساختمان قدیمی زیبا نصب شود، یک توهین به مقدسات بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک مقدس است که علامت نئون را بر روی این ساختمان قدیمی زیبا قرار دهیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. It is a sacrilege to offend democracy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توهین به دموکراسی یک توهین به مقدسات است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقدس است که دموکراسی را مجرمانه کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. It's sacrilege to even think of destroying that lovely building.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حتی فکر خراب کردن آن ساختمان زیبا به مقدسات توهین به مقدسات است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقدس است که حتی فکر می کنم از بین بردن این ساختمان دوست داشتنی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The cult of the Roman emperor was sacrilege to Jews and Christians.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پرستش امپراتور روم به یهودیان و مسیحیان توهین کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فرقه امپراتور روم مقدس یهودیان و مسیحیان بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. For their sacrilege, they were dispersed with guns and teargas, and three campuses were closed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به خاطر توهین به مقدسات، آن‌ها با تفنگ و گاز اشک‌آور پراکنده شدند و سه زمین تا زمین بسته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای مقدس آنها، آنها با اسلحه و تیرها پراکنده شدند و سه محوطه دانشگاه بسته شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Putting them to any secular use was considered sacrilege and was punishable by death.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قرار دادن آن‌ها به هر کاربری سکولار، توهین به مقدسات تلقی می‌شد و از سوی مرگ قابل مجازات بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قرار دادن آنها در هر گونه استفاده از سکولار مقدس در نظر گرفته شد و با مرگ مجازات شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. This is not the sacrilege some have made it out to be.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این بی‌احترامی به مقدسات نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقدس نیست که برخی آن را ساخته اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. It seemed a kind of sacrilege thus to arrange it and pull it about.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چنین به نظر می‌رسید که چنین ترتیب دادن آن را نوعی توهین به مقدسات تلقی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به این ترتیب یک نوع فسقل به نظر می رسید که آن را ترتیب دهد و آن را بکشاند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Which, at the risk of uttering sacrilege, may not be such a bad thing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]که اگر به خاطر توهین به مقدسات توهین به مقدسات شود، ممکن است چنین چیز بدی نباشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کدام یک، در معرض خطر مقدس، ممکن است چنین چیز بدی نباشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Sending a guest away with no food is sacrilege to my mother.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فرستادن یک مهمان با هیچ غذایی به مادرم توهین نمی‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فرستادن یک مهمان بدون مواد غذایی به مادر من مقدس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Morgan had committed a kind of sacrilege in dissolving all these hallowed dogmas into thin air.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مورگان همه این dogmas مقدس را در هوای رقیق از هم گسست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مورگان مرتکب جریمه ای شد تا تمام این dogmas های مقدس را در هوا نابود کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Inaccurate representation of the holy is the greatest sacrilege against the holy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تفسیر Inaccurate از این مقدس، بزرگ‌ترین توهین به مقدسات است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نمایش نادرست مقدس بزرگترین مقدس علیه مقدس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف sacrilege

توهین به مقدسات (اسم)
blasphemy , sacrilege
سرقت اشیاء مقدسه (اسم)
sacrilege
تجاوز بمقدسات (اسم)
sacrilege

معنی کلمه sacrilege به انگلیسی

sacrilege
• desecration of the holy, profanation of the sacred
• sacrilege is disrespectful behaviour towards something holy.
• you can also use sacrilege to refer to disrespect that is shown towards a person or thing you admire or believe in.

sacrilege را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سانیا > سانیا
رحیم > ارسام
اسماعیل بخشی > hole in the wall
امین جهانگرد > spangle
مهرآذین > مهرآذین
DORSA > درسا
fw.jj > at
سکوت > Take off

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی sacrilege
کلمه : sacrilege
املای فارسی : سکریلگ
اشتباه تایپی : سشزقهمثلث
عکس sacrilege : در گوگل


آیا معنی sacrilege مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )