برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

seater

/ˈsiːtər/ /ˈsiːtə/

معنی: کرسی نشین
معانی دیگر: جالس

بررسی کلمه seater

پسوند ( suffix )
• : تعریف: a vehicle, airplane, or the like, having (so many) seats.

- a five-seater
[ترجمه ترگمان] یک صندلی کوچک
[ترجمه گوگل] پنج نفره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف seater

کرسی نشین (اسم)
seater

معنی عبارات مرتبط با seater به فارسی

گردونه شش نفره، اتومبیل یاهواپیمایی که 6 تن را جادهد

معنی کلمه seater به انگلیسی

seater
• person or thing that seats; vehicle containing a particular number of seats
two seater
• with two chairs for sitting

seater را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
... نفره
naser
چند نفره . مثلا مبل سه نفره. اتوبوس ۴۰ نفره. صندلی سه نفره
Siyavash
two seater motorcycle
موتور دو تَرکه - موتور دونفره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی seater
کلمه : seater
املای فارسی : سیتر
اشتباه تایپی : سثشفثق
عکس seater : در گوگل

آیا معنی seater مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )