برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
see - how - it - goes

see how it goes

see how it goes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
used to say that you will decide about a situation after letting it develop for a short time
جلال نجاریزدی
SYN
see how things go
ببین چطور پیش میره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی see how it goes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )