برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

seemingly


ظاهرا، از قرار معلوم، چنین مینماید یامینمود که

بررسی کلمه seemingly

قید ( adverb )
• : تعریف: according to what seems or is perceived; apparently.

- They made their way through a dark, seemingly endless tunnel.
[ترجمه ترگمان] راه خود را در یک تونل تاریک و بی وقفه فرو کردند
[ترجمه گوگل] آنها از طریق یک تونل تاریک، ظاهرا بی پایان ساخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه seemingly در جمله های نمونه

1. Her fellow members marveled at her seemingly infinite energy.
[ترجمه ترگمان]همکاران او از انرژی ظاهری او در شگفت بودند
[ترجمه گوگل]اعضای دیگرش با انرژی به ظاهر بی نهایت خود را هیجان زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The new minister was faced with a seemingly impossible task.
[ترجمه ترگمان]وزیر جدید با یک کار ظاهرا غیر ممکن مواجه شد
[ترجمه گوگل]وزیر جدید با یک کار به ظاهر غیرممکن روبرو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A seemingly endless line of trucks waits in vain to load up.
[ترجمه ترگمان]صف طویلی از کامیون‌ها منتظر بار شدن است
[ترجمه گوگل]خطی به ظاهر بی حد و حصر از کامیون ها بیهوده انتظار می رود تا بارگیری کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For several seemingly interminable seconds no one spoke.
[ترجمه ترگمان]برای چند ثانیه به نظر می‌رسید که هیچ‌کس حرفی نزد
[ترجمه گوگل]برای چند ثانیه به ظاهر به پایان نرسیده هیچ کس صحبت نمی کرد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه seemingly به انگلیسی

seemingly
• apparently, ostensibly, according to outward appearance

seemingly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
به نظر
به نظر می رسد
به نظر می آید
محدثه فرومدی
به ظاهر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی seemingly
کلمه : seemingly
املای فارسی : سیمینگلی
اشتباه تایپی : سثثئهدلمغ
عکس seemingly : در گوگل

آیا معنی seemingly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )