برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1276 100 1

self creation

بررسی کلمه self creation

اسم ( noun )
• : تعریف: combined form of creation.

معنی self creation در دیکشنری تخصصی

Self Creation
[سینما] خود - آفرینش

self creation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
خودآفرینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی self creation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )