برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self enrichment

/ˈselfenˈrɪt͡ʃmənt/ /selfɪnˈrɪt͡ʃmənt/

تکامل نفس

self enrichment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self enrichment
کلمه : self enrichment
املای فارسی : سلف انریچمنت
اشتباه تایپی : سثمب ثدقهزائثدف
عکس self enrichment : در گوگل

آیا معنی self enrichment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )