برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

self reflection

/ˈselfrəˈflekʃn̩/ /selfrɪˈflekʃn̩/

introspection : تفکر وتامل، درون اندیشی، خوداندیشی

self reflection را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
خودکاوی، خودارزیابی
هادی سلیمی
تأمل در خویشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی self reflection
کلمه : self reflection
املای فارسی : سلف رفلکشن
اشتباه تایپی : سثمب قثبمثزفهخد
عکس self reflection : در گوگل

آیا معنی self reflection مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )