برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1287 100 1

sensational

/senˈseɪʃn̩əl/ /sɪnˈseɪʃn̩əl/

معنی: موثر، مهیج، احساساتی، حسی، شورانگیز
معانی دیگر: غلغله انگیز، پرشور و هیجان، هیجان انگیز، (خودمانی) عالی، معرکه، خیلی خوب، احساسی، سترسایی، پولابی، سوهشی

واژه sensational در جمله های نمونه

1. the lovers' sensational reunion at the end of the book
به هم رسیدن شورانگیز عشاق در پایان کتاب

2. the food was sensational
خوراک معرکه بود.

3. When something sensational happens to us, sharing the happiness of the occasion with friends intensifies our joy. Conversely, in times of trouble and tension, when our spirits are low, unburdening our worries and fears to compassionate friends alleviates the stress.
[ترجمه ترگمان]هنگامی که چیزی هیجان‌انگیز برای ما اتفاق می‌افتد، به اشتراک گذاری شادی موقعیت با دوستان، شادی ما را تشدید می‌کند در مقابل، در زمان دردسر و تنش، وقتی روحیه ما کم است، نگرانی و نگرانی ما را به کاهش استرس و استرس تبدیل می‌کند
[ترجمه گوگل]هنگامی که چیزی حساس به ما اتفاق می افتد، به اشتراک گذاری شادی از مناسبت با دوستان، لذت ما را افزایش می دهد برعکس، در زمان مشکلات و تنش، وقتی ارواح ما کم است، نگرانی و ترس از نگرانی ما نسبت به دوستان مهربان، استرس را کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The result was a sensational 41 victory.
[ترجمه ترگمان]این نتیجه ۴۱ پیروزی شورانگیز بود
[ترجمه گوگل]نتیجه یک پیروزی حساس 41 بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The world champions suffered a sensational defeat.
...

مترادف sensational

موثر (صفت)
operational , valid , drastic , effective , live , operative , striking , impressive , affective , efficient , efficacious , effectual , sensational , pivotal , forcible , weighty , pithy , forceful , fruity , operant
مهیج (صفت)
stimulant , hot-blooded , agitating , exciting , breathtaking , sensational , stimulating , fiery , excitant , racy , hair-raising
احساساتی (صفت)
ebullient , sensational , passionate , pathetic , sentimental , gushing , mushy , passional , soft-boiled
حسی (صفت)
sensational , intuitive , sensory , sensorial
شورانگیز (صفت)
sensational

معنی کلمه sensational به انگلیسی

sensational
• stirring, exciting, thrilling; extraordinary, exceptional; pertaining the senses; pertaining to sensation
• something that is sensational is remarkable and causes great excitement and interest.
• a newspaper report or television or radio broadcast that is sensational presents the facts in a way that is intended to produce strong feelings of shock, anger, or excitement; used showing disapproval.
• you can describe something as sensational when you think that it is extremely good.
sensational discovery
• amazing discovery, sensation, scoop, revelation of something unexpected
sensational headline
• headline which is written in a way that attracts a lot of readers
sensational news
• scoop, news item that creates great public interest
sensational turn
• dramatic change, earthshaking change

sensational را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
شورانگیز، مهیج، احساساتى، موثر، برانگيزنده
M.o.b
Commanding attention

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sensational
کلمه : sensational
املای فارسی : سنستینل
اشتباه تایپی : سثدسشفهخدشم
عکس sensational : در گوگل

آیا معنی sensational مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )