برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1322 100 1

september

/sepˈtembər/ /sepˈtembə/

معنی: سپتامبر، نهمین ماه تقویم مسیحی
معانی دیگر: (ماه) سپتامبر (مخفف: sept یا sep یا s)

واژه september در جمله های نمونه

1. The examination results will be announced in September.
[ترجمه ترگمان]نتایج آزمایش‌ها در ماه سپتامبر اعلام خواهد شد
[ترجمه گوگل]نتایج بررسی در ماه سپتامبر اعلام خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The brochure will be ready for publication in September.
[ترجمه ترگمان]بروشور آماده انتشار در ماه سپتامبر خواهد بود
[ترجمه گوگل]این بروشور برای انتشار در ماه سپتامبر آماده خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their son will start college in September.
[ترجمه ترگمان]پسرشان در ماه سپتامبر کالج را آغاز خواهد کرد
[ترجمه گوگل]پسر آنها در ماه سپتامبر کالج را آغاز خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We'll take a vacation sometime in September.
[ترجمه ترگمان]یک زمانی در ماه سپتامبر یک تعطیلات خواهیم داشت
[ترجمه گوگل]در سپتامبر برخی از تعطیلات را می گذرانیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف september

سپتامبر (اسم)
september
نهمین ماه تقویم مسیحی (اسم)
september

معنی کلمه september به انگلیسی

september
• ninth month of the gregorian calendar
• september is the ninth month of the year in the western calendar.
september 11
• september 11, 2001, day in the year 2001 on which a destructive attack of terrorism was launched against the united states by islamic terrorists when two hijacked commercial planes deliberately crashed into the twin towers and destroyed them (approximately 3,000 people lost their lives) and another plane deliberately crashed into the pentagon (189 people who worked at the pentagon were killed)
september 11 attacks
• september 11, 2001, day in the year 2001 on which a destructive attack of terrorism was launched against the united states by islamic terrorists when two hijacked commercial planes deliberately crashed into the twin towers and destroyed them (approximately 3,000 people lost their lives) and another plane deliberately crashed into the pentagon (189 people who worked at the pentagon were killed)
black september
• terrorist group affiliated with al fatah (palestinian guerrilla organization)

september را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا دولت دوست
نهمین ماه میلادی
( 10 شهریور تا 8 مهر)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی september
کلمه : september
املای فارسی : سپتامبر
اشتباه تایپی : سثحفثئذثق
عکس september : در گوگل

آیا معنی september مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )