برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sex - is - fo - less - than - tin

sex is fo less than tin

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
New York Joke About a southerner's definition of sex

six is four less than ten

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sex is fo less than tin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )