برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1330 100 1

sexism

/ˈsekˌsɪzəm/ /ˈseksɪzəm/

تبعیض جنسی، برترشناسی ژادی

واژه sexism در جمله های نمونه

1. She was shocked by his blatant sexism.
[ترجمه ترگمان]او از تبعیض جنسیتی خود شوکه شده بود
[ترجمه گوگل]او توسط جنس گرایی شدید او شوکه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The film was condemned for its sexism.
[ترجمه ترگمان]این فیلم به خاطر تبعیض جنسیتی محکوم شد
[ترجمه گوگل]این فیلم به خاطر جنبش جنسیش محکوم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sexism is rampant in many institutions.
[ترجمه ترگمان]Sexism در بسیاری از موسسات شایع است
[ترجمه گوگل]سکساریسم در بسیاری از نهادها شایع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Sexism still works against women in many professions.
[ترجمه ترگمان]Sexism هنوز در بسیاری از مشاغل با زنان کار می‌کند
[ترجمه گوگل]سکسیشی هنوز در برابر بسیاری از حرفه ها در برابر زنان کار می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه sexism به انگلیسی

sexism
• behavior and beliefs which are based on stereotypical gender roles; prejudice or discrimination based on gender (especially against women)
• sexism is discrimination against the members of one sex, usually women; used showing disapproval.
retro sexism
• current popular opinions and conducts which imitate or praise in a sarcastic manner previous sexist point of views

sexism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طاها
تفاوت جنسیتی
مهدی باقری
جنسیت گرایی
Nikoo
جنسیت زدگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sexism
کلمه : sexism
املای فارسی : سکسیزم
اشتباه تایپی : سثطهسئ
عکس sexism : در گوگل

آیا معنی sexism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )