برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1322 100 1

shooting iron

/ˈʃuːtɪŋˈaɪərn/ /ˈʃuːtɪŋˈaɪən/

معنی: اسلحه گرم
معانی دیگر: (خودمانی) سلاح آتشین، تپانچه

مترادف shooting iron

اسلحه گرم (اسم)
piece , firearm , shooting iron

معنی کلمه shooting iron به انگلیسی

shooting iron
• firearm, gun, cannon, rifle

shooting iron را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shooting iron
کلمه : shooting iron
املای فارسی : شوتینگ آیرون
اشتباه تایپی : ساخخفهدل هقخد
عکس shooting iron : در گوگل

آیا معنی shooting iron مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )