برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1309 100 1

simultaneous equations

/ˌsaɪməlˈteɪniəsɪˈkweɪʒənz/ /ˌsɪmlˈteɪnɪəsɪˈkweɪʒənz/

(ریاضی) دستگاه معادلات، همچندی های همزمان، معادلات چند مجهوله

معنی simultaneous equations در دیکشنری تخصصی

simultaneous equations
[ریاضیات] معادلات همزمان، دستگاه معادله ها، معادلات توأم، دستگاه معادلات

simultaneous equations را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی simultaneous equations
کلمه : simultaneous equations
املای فارسی : سیمولتنئووس اقواتینس
اشتباه تایپی : سهئعمفشدثخعس ثضعشفهخدس
عکس simultaneous equations : در گوگل

آیا معنی simultaneous equations مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )