برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

single pneumonia


اماس یک شش

single pneumonia را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی single pneumonia
کلمه : single pneumonia
املای فارسی : سینگل پنومونیا
اشتباه تایپی : سهدلمث حدثعئخدهش
عکس single pneumonia : در گوگل

آیا معنی single pneumonia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )