برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1287 100 1

snub nosed

/ˈsnəbnoʊzd/ /snʌbnəʊzd/

دارای بینی کوتاه و رو به بالا، دارای بینی کوتاه وسر بالا، پهن بینی

بررسی کلمه snub nosed

صفت ( adjective )
(1) تعریف: having a short and stubby nose.

(2) تعریف: having a short and flat end.

- a snub-nosed pistol
[ترجمه فاطمه فاطمه] یک تپانچه لوله کوتاه
|
[ترجمه ترگمان] یه تفنگ دماغ پهن
[ترجمه گوگل] یک تپانچه دندانه دار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه snub nosed به انگلیسی

snub nosed
• someone who is snub-nosed has a short nose which points slightly upwards.

snub nosed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
تفنگ لوله کوتاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی snub nosed
کلمه : snub nosed
املای فارسی : سنوب نسد
اشتباه تایپی : سدعذ دخسثی
عکس snub nosed : در گوگل

آیا معنی snub nosed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )