برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1280 100 1

sooner or later


دیر یا زود، بالاخره، زود یا دیر

بررسی کلمه sooner or later

عبارت ( phrase )
• : تعریف: at some time in the future.

- She'll have to admit her mistake sooner or later.
[ترجمه ترگمان] دیر یا زود باید به اشتباه او اعتراف کند
[ترجمه گوگل] او باید دیر یا زود اشتباه خود را بپذیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه sooner or later در جمله های نمونه

1. Opportunity, sooner or later, comes to all who work and wish.
[ترجمه ترگمان]فرصت، دیر یا زود، همه کسانی هستند که کار می‌کنند و می‌خواهند
[ترجمه گوگل]فرصت، دیر یا زود به همه کسانی که کار می کنند و آرزو می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sooner or later, the truth comes to light.
[ترجمه ترگمان]دیر یا زود حقیقت روشن می‌شود
[ترجمه گوگل]دیر یا زود حقیقت به نور می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The criminal will be punished sooner or later.
[ترجمه ترگمان]مجرم دیر یا زود مجازات خواهد شد
[ترجمه گوگل]جنایتکار دیر یا زود مجازات خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Once you are injected you will—sooner or later—develop full-blown AIDS.
[ترجمه ترگمان]زمانی که به شما تزریق می‌کنید - دیر یا زود به رشد کامل ایدز کمک خواهید کرد
[ترجمه گوگل]هنگامی که تزریق می کنید، دیر یا زود رشد می کنید، ایدز کامل را از دست می دهید
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه sooner or later به انگلیسی

sooner or later
• eventually

sooner or later را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
eventually, after a period of time
قاسم طالبی
دیر یا زود، سرانجام، بعد از مدتی
بابک
at some time in the future
e.g. They"ll be here sooner or later
آنها دیر یا زود اینجا خواهند بود، بالاخره در اینجا خواهند بود،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sooner or later
کلمه : sooner or later
املای فارسی : سونر آور لیتر
اشتباه تایپی : سخخدثق خق مشفثق
عکس sooner or later : در گوگل

آیا معنی sooner or later مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )