برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

spender

/ˈspendər/ /ˈspendə/

گسارنده، خرج کننده، صرف کننده

بررسی کلمه spender

اسم ( noun )
• : تعریف: one who spends, esp. one known to spend large sums of money.
متضاد: saver

واژه spender در جمله های نمونه

1. a lavish spender
آدم گشاده دست در خرج

2. he is a free spender
او راحت پول خرج می‌کند.

3. He was always a lavish spender.
[ترجمه ترگمان]همیشه یک spender بود
[ترجمه گوگل]او همیشه عاقل و معشوق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She pegged him as a big spender.
[ترجمه ترگمان]او را به عنوان یک spender بزرگ در نظر گرفت
[ترجمه گوگل]او او را به عنوان یک عنصر بزرگ پیوند داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In the early 1980s, Dale Spender edited a collection of essays assessing the impact of feminism on the academic disciplines.
[ترجمه ترگمان]در اوایل دهه ۱۹۸۰، دیل spender مجموعه‌ای از مقالات ارزیابی تاثیر فمینیسم در رشته‌های دانشگاهی را ویرایش کرد
[ترجمه گوگل]در اوایل دهه 1980، دیل اسپندر مجموعه ای از مقالاتی را برای ارزیابی تأثیر فمینیسم بر رشته های تحصیلی ویرایش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The Government has become Britain's biggest sp ...

معنی عبارات مرتبط با spender به فارسی

معنی کلمه spender به انگلیسی

spender
• one who spends money; one who wastes money, spendthrift
• you use spender to refer to someone who spends money, especially when you want to say how much they spend. for example, a high spender spends a lot of money.

spender را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohebi
ولخرج، خراج، کسی که فقط خرج می کند
لیلی موسوی
هزینه کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spender
کلمه : spender
املای فارسی : سپندر
اشتباه تایپی : سحثدیثق
عکس spender : در گوگل

آیا معنی spender مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )