برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

spiritual healing

spiritual healing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Alireza
شفا معنوی
رئیس علی دلواری
درمان افراد بدون استفاده از دارو یا روش های فیزیکی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
the activity of making a person healthy without using medicines or other physical methods, sometimes as part of a religious ceremony
zahra
یه چیزی مثل معجزه وقتی دکترا میگن امیدی نیست و لی بیمار به لطف هدا خوب میشه
yegane
شفا یافتن معنوی
وقتی امیدی به بهبودی بیمار نیست ولی بیمار بهبود پیدا می کند
تقریبا همان معجزه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی spiritual healing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )