برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1281 100 1

squeaker

/ˈskwiːkər/ /ˈskwiːkə/

معنی: جیغ جیغو، دارای صدای شبیه جغد یا موش
معانی دیگر: (انسان یا جانور) جیک جیک کننده، دارای صدای جیک جیک مانند، squeaky جیغ جیغو

بررسی کلمه squeaker

اسم ( noun )
(1) تعریف: (informal) a close or narrow victory, as in an athletic contest.

(2) تعریف: one that squeaks, esp. a bird or animal.

واژه squeaker در جمله های نمونه

1. The Buffalo Bills lost a squeaker to the Dallas Cowboys in the Super Bowl.
[ترجمه ترگمان]The بوفالو در سوپر بول در مسابقه سوپر بول یک squeaker را از دست دادند
[ترجمه گوگل]صورتحساب های بوفالو یک جیرجیر را به کابوی دالاس در Super Bowl از دست دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The 82-to-6margin of victory followed a 2-vote squeaker in the Senate last month.
[ترجمه ترگمان]این پیروزی ۸۲ تا ۶ پیروزی در پی پیروزی ۲ رای در مجلس سنا در ماه گذشته اتفاق افتاد
[ترجمه گوگل]82 تا 6 میلیارد پیروزی در ماه گذشته در مجلس سنا به 2 نفر رای دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was sorry when she realized Squeaker didn't do it .
[ترجمه ترگمان]وقتی متوجه شد که این کار را نمی‌کند، متاسف بود
[ترجمه گوگل]او متاسف بود وقتی متوجه شد که Squeaker این کار را انجام نداده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She should have known because Squeaker was gentle .
[ترجمه ترگمان]او باید می‌دانست که squeaker آرام است
[ترجمه گوگل]او باید بداند زی ...

مترادف squeaker

جیغ جیغو (اسم)
squeaker
دارای صدای شبیه جغد یا موش (اسم)
squeaker

squeaker را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
رقابت نزدیک و تنگاتنگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی squeaker
کلمه : squeaker
املای فارسی : سقویکر
اشتباه تایپی : سضعثشنثق
عکس squeaker : در گوگل

آیا معنی squeaker مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )