برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1272 100 1

stand on ceremony


پایبند رسوم و تشریفات بودن

بررسی کلمه stand on ceremony

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to act in a formal or ceremonious fashion.

- Don't stand on ceremony; drop in on us any time.
[ترجمه ترگمان] معطل نکن، هر وقت خواستی به ما سر بزن
[ترجمه گوگل] در مراسم ایستاده نشوید در هر زمان به ما بپیوندید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه stand on ceremony در جمله های نمونه

1. Don't stand on ceremony, dinner's ready, dig in!
[ترجمه ترگمان]شام را آماده نکنید، شام آماده است، شروع کنید!
[ترجمه گوگل]در مراسم ایستادن، شام آماده نباشید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Please don't stand on ceremony with me.
[ترجمه ترگمان]لطفا با من جشن نگیرید
[ترجمه گوگل]لطفا در مراسم با من ایستاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Come on, Mal, don't stand on ceremony here at home.
[ترجمه ترگمان]زود باش دی گه، بیا اینجا، تو خو نه، اینجا رو جشن نگیر
[ترجمه گوگل]بیا، مال، در مراسم اینجا در خانه ایستاده نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I won't stand on ceremony .
[ترجمه ترگمان]من در مراسم شرکت نمی‌کنم
[ترجمه گوگل]من در مراسم ایستادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

stand on ceremony را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

روح الله
رو دربایستی داشتن
رضیه
در حالتی واقع شدن که انتخاب عمل و آزادی وجود نداشته باشد.
Mas
تعارف کردن و رو در بایستی داشتن
محسن❤️رضوي❤️ستاره
تعارف كردن و رو در بايستي داشتن
غزال
تعارف کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stand on ceremony
کلمه : stand on ceremony
املای فارسی : استند اون سرمنی
اشتباه تایپی : سفشدی خد زثقثئخدغ
عکس stand on ceremony : در گوگل

آیا معنی stand on ceremony مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )