برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1291 100 1

stardom

/ˈstɑːrdəm/ /ˈstɑːdəm/

معنی: ستارگی، ستاره شدن سینما وغیره
معانی دیگر: ستارگان سینما، چهره های درخشان، اشخاص برجسته

بررسی کلمه stardom

اسم ( noun )
(1) تعریف: the status of a star or celebrity.
مشابه: celebrity, fame

- overnight stardom
[ترجمه ترگمان] ستاره شدن شبانه
[ترجمه گوگل] ستاره شبانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- movie stardom
[ترجمه ترگمان] ستاره شدن فیلم
[ترجمه گوگل] ستاره فیلم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: stars or celebrities, as in films, sports, and the like, collectively.

واژه stardom در جمله های نمونه

1. Her number one single shot her to stardom.
[ترجمه ترگمان]تنها یک نفر او را به ستاره تبدیل کرد
[ترجمه گوگل]شمار او یک بار او را به ستاره پرتاب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. From childhood, Britney Spears seemed destined for stardom.
[ترجمه ترگمان]از کودکی، بریتنی اسپیرز (Britney Spears)به نظر می‌رسید که ستاره هاست
[ترجمه گوگل]از دوران کودکی، بریتنی اسپیرز به نظر می رسید که برای ستاره شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The movie catapulted him to international stardom.
[ترجمه ترگمان]این فیلم او را به ستاره بین‌المللی تبدیل کرد
[ترجمه گوگل]این فیلم او را به ستاره بین المللی سوق داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Beatty rocketed to stardom after his first film.
[ترجمه ترگمان](بیتی)بعد از اولین فیلمش به ستاره نزدیک شد
[ترجمه گوگل]بیتی پس از اولین فیلمش به عنوان ستاره شناخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف stardom

ستارگی (اسم)
stardom
ستاره شدن سینما وغیره (اسم)
stardom

معنی کلمه stardom به انگلیسی

stardom
• fame, state of being a star; professional performers as a group
• stardom is the state of being a film star, rock star, etc.

stardom را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bahar21
شهرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stardom
کلمه : stardom
املای فارسی : ستردم
اشتباه تایپی : سفشقیخئ
عکس stardom : در گوگل

آیا معنی stardom مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )