برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

stay there till i return


انجا بمانیدتامن برگردم

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stay there till i return
کلمه : stay there till i return
املای فارسی : ستی ذتهر تیل ای ریترن
اشتباه تایپی : سفشغ فاثقث فهمم ه قثفعقد
عکس stay there till i return : در گوگل

آیا معنی stay there till i return مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )