انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 891 100 1

واژه steadfastness در جمله های نمونه

1. For all his famous steadfastness, Assad lacked the toughest quality of all: the courage to change.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای تمامی steadfastness، اسد از همه مهم‌تر بود: شهامت تغییر
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای همه استقامت معروف خود، اسد فاقد سخت ترین کیفیت تمام شجاعت تغییر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Then I look for imagination and perseverance, steadfastness of purpose.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس به دنبال تخیل و پشت‌کار، استواری هدف می‌گردم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس من به دنبال تخیل و استقامت، استقامت هدف هستم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. They are the lessons of steadfastness and trust, honor and humor and, above all, grace under pressure.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها درس‌هایی از ثبات و اعتماد، شرف و بذله‌گویی و بالاتر از همه، گریس تحت فشار هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها درس هایی از استقامت و اعتماد، افتخار و طنز و، بالاتر از همه، فضل تحت فشار هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We gain a new sense of loyalty, steadfastness and fidelity that are not our own.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما حس جدیدی از وفاداری، ثبات و وفاداری به دست می‌آوریم که متعلق به خودمان نیستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما احساس جدیدی از وفاداری، استقامت و وفاداری به دست می آوریم که خود ما نیستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. We too can learn from his example of steadfastness in the face of opposition.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما نیز می‌توانیم از نمونه‌ای از ثبات در مواجهه با مخالفان یاد بگیریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما همچنین می توانیم از مثال او از استقامت در مقابل مخالفت یاد بگیریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Morale is a state of mind. It is steadfastness and courage and hope.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Morale یک حالت ذهنی است آن ثبات و شجاعت و امید است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مورات حالت ذهن است استقامت و شجاعت و امید است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. But he was attacked with increasing boldness and steadfastness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما او با جسارت و استقامت فزاینده مورد حمله قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما او با افزایش جسارت و استعداد مورد حمله قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The steadfastness of the wise is only the art of locking their agitation up inside them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استواری عقل تنها هنر قفل کردن آشفتگی درون آن‌ها است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استقامت عاقلانه تنها هنر محرمانه شدن در داخل آنها است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Unity of the flexibility of steadfastness and tactics of adhering to principles.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اتحاد انعطاف‌پذیری استقامت و تاکتیک پیروی از اصول
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وحدت انعطاف پذیری استقامت و تاکتیک های پیروی از اصول
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. There was an unceremonious directness, a searching, decided steadfastness in his gaze now.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حالا نوعی حالت تدافعی بدون تشریفات بود، حالتی searching و مصمم در نگاهش مشاهده می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر یک نظم بی قید و شرط، یک جستجو وجود دارد، استقامت تصمیم گرفته شده در نگاه او
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Stone stands for steadfastness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سنگ نماد ایستادگی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سنگ برای استقامت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Rather than being denigrated and despised, he was admired for his courage, his steadfastness, his devotion to family.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به جای خالی بودن و تحقیر، به خاطر شجاعت، steadfastness، devotion و اخلاص او، تحسین می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به جای شکنجه و نومیدی، از شجاعتش، استعدادش، وفاداری به خانواده، تحسینش کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Each sunset shall be a flaming beacon to remind all men of their burning steadfastness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر غروب آفتاب برای یاد همه مردان of شعله‌ور خواهد بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر غروب خورشید باید یک چراغ آتشین باشد تا همه مردان را از استحکام سوزش خود به یاد بیاورند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. By now the government was well aware of the steadfastness and strength of his resistance.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اکنون دولت به خوبی از ثبات و استحکام مقاومت خود آگاه بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر دولت به شدت از استقامت و قدرت مقاومت خود آگاه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه steadfastness به انگلیسی

steadfastness
• loyalty, faithfulness; quality of being unchanging, steadiness

steadfastness را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی steadfastness

فرهاد سليمان‌نژاد ١٣:٣٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٦
ثابت‌قدمي، ايستادگي، تزلزل‌ناپذيري
|

پیشنهاد شما درباره معنی steadfastnessنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی steadfastness
کلمه : steadfastness
املای فارسی : ستیدفستنس
اشتباه تایپی : سفثشیبشسفدثسس
عکس steadfastness : در گوگل


آیا معنی steadfastness مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )