انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1066 100 1

steam turbine

تلفظ Steam Turbine
تلفظ Steam Turbine به آمریکایی/ˈstiːmˈtɜːrbaɪn/ تلفظ Steam Turbine به انگلیسی/stiːmˈtɜːbaɪn/

معنی: توربین بخار

واژه steam turbine در جمله های نمونه

1. As an important parameter of steam turbine governing system, the dead band property was generally taken from the static characteristic curve.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به عنوان یک پارامتر مهم در سیستم حاکم بر توربین بخار، ویژگی باند مرده به طور کلی از منحنی مشخصه ایستا گرفته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به عنوان یک پارامتر مهم از سیستم حاکمیت توربین بخار، ویژگی باند مرده به طور کلی از منحنی مشخصه استاتیک گرفته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Disposal of salt scaling in a back-pressure steam turbine by supersaturated steam method is described with respects to the procedure and points for attention.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دفع نمک در یک توربین بخار پس از فشار از روش بخار supersaturated با توجه به رویه و نقاط مورد توجه توصیف می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دفع مقیاس نمک در یک توربین بخار عقب با روش بخار پرتوزا با توجه به روش و نکات مورد توجه قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Steam turbine valve management is one of the important functions of digital electro - hydraulic ( DEH ) control system.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]؟ مدیریت سوپاپ توربین بخار یکی از وظایف مهم سیستم کنترل electro (deh)است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مدیریت دریچه توربین بخار یکی از مهمترین وظایف سیستم کنترل دیجیتال الکتریکی (DEH) است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Notes: Type of steam turbine: B - Backpressure turbine, C - Extraction condensation turbine.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یادداشت‌ها: توربین بخار: توربین بخار B - Backpressure، توربین بخار استخراج
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نکات نوع توربین بخار B - توربین برگشتی، C - توربین تراکمی استخراج
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The steam turbine is less economical at cruising speed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توربین بخار در سرعت دریایی کم‌تر اقتصادی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توربین بخار در سرعت کروز کمتری دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The TG 70 steam turbine has a operation speed of 9600 rotations per minute ( RPM ) .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توربین بخار ۷۰ TG دارای سرعت عملیاتی چرخش ۹۶۰۰ در هر دقیقه (RPM)است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توربین بخار TG 70 دارای سرعت عمل 9600 چرخش در دقیقه (RPM) است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Steam turbine is a main component of thermal power plant, and its vane is lifeline.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توربین بخار یک جز اصلی نیروگاه حرارتی است و بادنما حیاتی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توربین بخار یکی از اجزای اصلی نیروگاه حرارتی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Main equipment including: boiler, steam turbine, generator complete and their auxiliary equipments.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تجهیزات اصلی شامل: دیگ بخار، توربین بخار، ژنراتور و تجهیزات کمکی آن‌ها
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجهیزات اصلی از جمله دیگ بخار، توربین بخار، ژنراتور کامل و تجهیزات کمکی آن
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The boiler, the steam turbine and the pump work in rated capacity, thus all getting the highest electric generation efficiency.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دیگ بخار، توربین بخار و پمپ در ظرفیت مجاز کار می‌کنند و بدین ترتیب بالاترین بهره‌وری تولید برق را به دست می‌آورند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیگ بخار، توربین بخار و پمپ در ظرفیت نامی کار می کنند و از این رو تمام کارایی تولید برق را به دست می آورند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. In a steam turbine, the steam pushes against blades.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در توربین بخار، بخار در برابر تیغه‌ها عمل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در توربین بخار، بخار بر روی تیغه ها فشار می آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Based on the analysis of steam turbine components and its flow network, a modularized simulation component library was created, which contains typical units and basic elements of steam turbines.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]براساس تحلیل اجزای توربین بخار و شبکه جریان آن، کتابخانه مولفه شبیه‌سازی modularized ایجاد شد که شامل واحدهای معمولی و عناصر اصلی توربین‌های بخار می‌باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بر اساس تجزیه و تحلیل اجزای توربین بخار و شبکه جریان آن، یک کتابخانه مولد شبیه سازی مدولار ایجاد شده است که شامل واحدهای معمولی و عناصر اصلی توربین های بخار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. For low cycle fatigue life of steam turbine components with normal or a logarithmic normal distribution, a calculation method of the safe life expectation is given together with a practical example.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای چرخه عمر خستگی اجزای توربین بخار با نرمال یا یک توزیع نرمال لگاریتمی، یک روش محاسبه امید به زندگی ایمن با یک مثال عملی به هم داده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای چرخه خستگی کم اجزای توربین بخار با توزیع نرمال یا توزیع نرمال منطقی، یک روش محاسبه انتظارات ایمن زندگی همراه با مثال عملی ارائه می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. An expert system for steam turbine cold-state start-up at Baicheng Power Plant has been designed through the use of expert system development tool.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک سیستم خبره برای توربین بخار آب سرد توربین بخار در کارخانه برق Baicheng از طریق استفاده از ابزار توسعه سیستم خبره طراحی شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک سیستم تخصصی برای راه اندازی توربین بخار سرد در نیروگاه Baicheng از طریق استفاده از ابزار توسعه متخصص سیستم طراحی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Then they boasted about technological innovations - steam engines, railway locomotives, steam turbines and so on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس آن‌ها در مورد نوآوری‌های تکنولوژیکی - موتورهای بخار، لوکوموتیو راه‌آهن، توربین‌های بخار و غیره صحبت کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس آنها در مورد نوآوری های تکنولوژیکی - موتور بخار، لوکوموتیو های راه آهن، توربین های بخار و غیره سپاسگزار بودند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف steam turbine

توربین بخار (اسم)
steam turbine

معنی steam turbine در دیکشنری تخصصی

Steam Turbine
[مهندسی گاز] توربین بخار

معنی کلمه steam turbine به انگلیسی

steam turbine
• turbine that is turned by the pressure of rising steam

steam turbine را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

اکبر شفقی ٢١:٠٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥
چرخ پره ی بخار
|

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی steam turbine
کلمه : Steam Turbine
املای فارسی : استیم توربین
اشتباه تایپی : سفثشئ فعقذهدث
عکس Steam Turbine : در گوگل


آیا معنی steam turbine مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )