برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
stick - at

stick at

stick at را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
stick at sth
continue with sth even though it is difficult
سفیر شهرکرد

ادامه دادن(چیزی حتی اگر آن مشکل باشد) : stick at something

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stick at مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )