برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1289 100 1

stingray

/ˈstɪŋreɪ/ /ˈstɪŋreɪ/

معنی: نوعی ماهی پهن برقی
معانی دیگر: (جانورشناسی) پرتو ماهی گزنده (تیره ی dasyatidae راسته ی myliobatiformes که دم آنها تیغ های زهرین دارد)

بررسی کلمه stingray

اسم ( noun )
• : تعریف: any of a variety of rays having a long whiplike tail on which is a venomous spine that can inflict severe wounds.

واژه stingray در جمله های نمونه

1. The greatest threat to humans comes from the stingrays, large flatfish that lie inconspicuously on the seabed in shallow waters.
[ترجمه ترگمان]بزرگ‌ترین تهدید برای انسان‌ها ناشی از the، flatfish بزرگ است که به طور پراکنده در بس‌تر دریا در آب‌های کم‌عمق زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]بزرگترین تهدید برای انسان ها از صخره ها، صخره های بزرگ است که به طور غیرمعمول روی دره در آب های کم عمق قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Three stingrays glide past like abandoned white pocket handkerchiefs.
[ترجمه ترگمان]سه دستمال کوچک در هوا شناور بودند، مثل دستمال‌های سفیدی که در جیب داشتند
[ترجمه گوگل]سه ستون فقرات شبیه به دستبند دستبند سفید پوشیده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Known as the Stingray, the device uses conventional military explosives to craft a blade of water sharp enough to slice through a metal bomb and scramble its innards.
[ترجمه ترگمان]این وسیله که به عنوان stingray شناخته می‌شود، از مواد منفجره نظامی معمولی استفاده می‌کند تا یک تیغه آب را به اندازه کافی تیز کند تا از طریق یک بمب فلزی برش داشته باشد و اعضای داخلی خود را از آن بیرون بکشد
[ترجمه گوگل]این دستگاه به عنوان Stingray شناخته می شود، این دستگاه از مواد منفجره نظامی معمولی استفاده می کند تا یک تیغه ای از آب به اندازه کافی تیز داشته باشد تا از طریق ی ...

مترادف stingray

نوعی ماهی پهن برقی (اسم)
stingray

معنی کلمه stingray به انگلیسی

stingray
• marine fish with a triangular flattened body and a long whiplike tail that can inflict painful wounds

stingray را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریاحی
سفره ماهی
محمدرضا قریشی
لقمه ماهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stingray
کلمه : stingray
املای فارسی : ستینگری
اشتباه تایپی : سفهدلقشغ
عکس stingray : در گوگل

آیا معنی stingray مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )