برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

straight A

straight A را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
این عبارت یک صفت است و به معنی:
کسی که نمره بالا می گیرد (مثل شاگرد اول ها یا شاگردهای ممتاز)
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
having or constituting a first-class record of achievement

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی straight A مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )