برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1346 100 1

strain gage

معنی strain gage در دیکشنری تخصصی

strain gage
[عمران و معماری] کرنش سنج - تغییر شکل یاب - اندازه گیر تغییر شکل - تنجش سنج
[برق و الکترونیک] کرنش سنج تراگردان مقاومتی برای اندازه گیری کرنش مکانیکی . اساس آن رسانا یا نیمرسانایی است که سطح مقطع کوچکی دارد و به سطح ماده ای که کرنش آن باید اندازه گیری شود ، جسبانده می شود. سنجه همراه با سطح فشرده یا کشیده می شود و تغییر شکل آن سبب تغیر مقاومت می شود. پنج نوع متفاوت دارد: سیم لخت خم شدنی ، سیم خم شدنی قرار گرفته روی پایه حامل کاغذی یا پلاستیکی ، ورقه فلزی خم شدنی ، نیمرسانا و فلز نشانده شده ( پوسه - نازک ) . تغییر مقاومت با اتصال یک یا چند سنجه مشابه به صورت بازوهای پل کرنش سنج ، به ولتاژ تبدیل می شود.
[زمین شناسی] کرنش سنج ، تغییر شکل یاب
[نفت] کرنش سنج
[برق و الکترونیک] پل کرنش سنج پل وتسونی که یک ، دو یا چهار کرنش سنج مشابه در بازوهای آن قرار دارد . وقتی که پل تحریک می شود ، تغییر مقاومت آن به ولتاژی برای ثبت یا نمایش تبدیل می شود . کرنش سنجهای پل روی ماده تحت تنش چسبانده می شوند. در پل چهار سنجه ای ، دو سنجه افزایش مقاومت و دو سنجه دیگر کاهش مقاومت را نشان می دهند ، در نتیجه مقدار قابل خواندن بیشتر از یک سنجه است.
[برق و الکترونیک] ضرب کننده کرنش سنج مقاومت متغیر با زمان ضرب کننده ای که دارای کرنش سنجی به عنوان عنصر متغیر با زمان است. یک متغیر کرنش سنجه را کنترل می کند و متغیر دیگر جریان عبوری از آن را . ولتاژ دو سر کرنش سنج متناسب با حاصلضرب مورد نظر است.
[نفت] حسگر کرنش سنج
[نفت] انبساط سنج دقیق

strain gage را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی strain gage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )