انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1058 100 1

strictly speaking

تلفظ strictly speaking
تلفظ strictly speaking به آمریکایی تلفظ strictly speaking به انگلیسی

اگر بخواهیم درمعنی لغات دقیق شویم، حسابیش رابخواهیم

واژه strictly speaking در جمله های نمونه

1. Strictly speaking, it is not one house at all, but three houses joined together.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حقیقت یک خانه نیست، اما سه خانه با هم متحد شده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور واضح، این یک خانه نیست، اما سه خانه به هم پیوسته اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Strictly speaking, this was against the rules.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در واقع، این خلاف قوانین بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور جدی، این در مقابل قوانین بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Strictly speaking, spiders are not insects.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درست است که عنکبوت‌ها حشرات نیستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور جدی، عنکبوت ها حشرات نیستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Strictly speaking, the book is not a novel, but a short story.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طور دقیق‌تر، کتاب رمان نیست، بلکه داستان کوتاهی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور كلی، این كتاب رمان نیست، اما داستان كوتاه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Strictly speaking, a tomato is a fruit, not a vegetable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طور دقیق‌تر، یک گوجه‌فرنگی، یک میوه است نه یک سبزی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور جدی گوجه فرنگی یک میوه است نه سبزی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Using the word in that context is not, strictly speaking, correct.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استفاده از واژه در این زمینه، به طور دقیق، صحیح نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با استفاده از کلمه در آن زمینه، به طور دقیق، درست نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Strictly speaking, he's not qualified for the job.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]راستش را بخواهید او برای این کار واجد شرایط نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور جدی، او برای کار واجد شرایط نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Strictly speaking, Great Britain consists of Scotland, Wales and England, and the United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طور دقیق، بریتانیای کبیر شامل اسکاتلند، ولز و انگلیس است و بریتانیا از بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تشکیل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور جدی، بریتانیای کبیر متشکل از اسکاتلند، ولز و انگلستان است و بریتانیا شامل بریتانیا و ایرلند شمالی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Strictly speaking, it's my money, not yours. I earned it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در واقع، این پول منه، نه تو لیاقتش رو داشتم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور جدی، این پول من است نه شما من آن را به دست آوردم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Strictly speaking, therefore, impalement and the use of an escutcheon of pretence is marshalling at its simplest.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به خاطر همین حرف درست و حسابی زدن و استفاده از یک بهانه خانوادگی در ساده‌ترین حالت صورت می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدیهی است که سخن گفتن و استفاده از تقلید از تظاهر است که در ساده ترین حالت آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. So, has evolution been proven true? Strictly speaking, no.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس تکامل طبیعی به اثبات رسیده‌است؟ حرف درستی زدی، نه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، تکامل ثابت شده است درست است؟ به شدت گفتن، نه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Strictly speaking, evolution is simply a change in the frequency with which specific genes occur in a population.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طور دقیق، تکامل به سادگی تغییر در فرکانسی است که در آن ژن‌های خاصی در جمعیت رخ می‌دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور جدی، تکامل، به سادگی یک تغییر در فرکانس است که ژن های خاص در یک جمعیت رخ می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Work on the floor if necessary. Strictly speaking all fabrics should be cut on the straight grain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در صورت لزوم روی زمین کار کنید او می‌گوید: \" به طور دقیق‌تر همه پارچه باید روی یک دانه صاف بریده شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در صورت لزوم در طبقه کار کنید به طور جدی تمام پارچه ها باید بر روی دانه های مستقیم بریده شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Not strictly speaking, because the wedding was in a register office, and you don't have a best man.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نه تنها صحبت کردن، چون عروسی در دفتر ثبت بود و تو ساقدوش نداری
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به سختی صحبت نمی کرد، چرا که عروسی در دفتر ثبت نام بود و شما بهترین مرد را نداشتید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه strictly speaking به انگلیسی

strictly speaking
• in a serious manner of understanding

strictly speaking را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد ١٤:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٣
به عبارت دقيق‌تر، در معناي دقيق كلمه، صراحتاً
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سانیا > سانیا
رحیم > ارسام
اسماعیل بخشی > hole in the wall
امین جهانگرد > spangle
مهرآذین > مهرآذین
DORSA > درسا
fw.jj > at
سکوت > Take off

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی strictly speaking
کلمه : strictly speaking
املای فارسی : ستریکتلی اسپیکینگ
اشتباه تایپی : سفقهزفمغ سحثشنهدل
عکس strictly speaking : در گوگل


آیا معنی strictly speaking مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )