برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

strongly worded

strongly worded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
شدید اللحن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی strongly worded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )