برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

suck up


System.String[]

واژه suck up در جمله های نمونه

1. The trees sucked up the rain.
[ترجمه الناز] درختان باران را جذب کردند
|
[ترجمه ترگمان]درخت‌ها باران را می‌مکید
[ترجمه گوگل]درختان باران را ماندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She kept sucking up to the teachers, especially Mrs Clements.
[ترجمه مجتبی پیرانی] او چاپلوسی َ معلما رو میکرد،مخصوصا خانمِ کلمنتس
|
[ترجمه ترگمان]به خصوص خانم Clements را نزد اساتید نگه می‌داشت
[ترجمه گوگل]او به آموزگاران، به ویژه خانم کلمنت، مکنده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I can't stand the way that you suck up to her.
[ترجمه سرداری] من نمیتونم اون جوری که تو چاپلوسی میکنی رو تح ...

مترادف suck up

خوشامد گویی کردن (فعل)
praise , flatter , compliment , make up , chum , suck up , crouch

معنی کلمه suck up به انگلیسی

suck up
• toady, fawn over, butter up, adulate someone in order to gain favor or advantage by behaving obsequiously;
suck up to
• flatter, fawn over, compliment excessively, grovel

suck up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
suck up to sb
to try to make someone in authority approve of you by doing and saying things that will please them:
خشایار نوروزی
چاپلوسی کردن,پاچه خواری کردن
مجتبی پیرانی
با مَکِش قورت دادن. مثل کاری که جاروبرقی با آشغال میکنه.
I sucked up the soda through a straw. There was a lot of dirt on the floor, but the vacuum cleaner sucked it up quickly.
alireza
پاچه خواری کردن
Mahboub
جذب کردن
لیلی موسوی
کنار آمدن و تحمل کردن
Zarymeidany
Flatter
مهدی باقری
اگر suck up بصورت فریزال ورب بیاد به معنای چاپلوسی کردن
اما اگر up فقط به عنوان حرف اضافه باشه معنای مکیدن میده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی suck upکلمه : suck up
املای فارسی : ساک آاپ
اشتباه تایپی : سعزن عح
عکس suck up : در گوگل

آیا معنی suck up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )