برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sun glasses

sun glasses را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

I DONT KNOW
sun به معنای آفتاب و glasses به معنای عینک است اما چون کلمه ی sun قبل از کلمه ی glasses آمده است ترکیب عینک آفتابی را می سازد.
و دلیل اینکه به جای glass می گوییم glasses این است که عینک 2 شیشه دارد پس آن را جمع می بندیم.
tinabailari
🕶🕶 عینک آفتابی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sun glasses مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )