برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1287 100 1

sunlight

/ˈsənˌlaɪt/ /ˈsʌnlaɪt/

معنی: تابش افتاب، نور خورشید، انعکاس نور خورشید
معانی دیگر: نور آفتاب

بررسی کلمه sunlight

اسم ( noun )
• : تعریف: the light of the sun; sunshine.
مشابه: light

واژه sunlight در جمله های نمونه

1. sunlight was playing on the waves
آفتاب بر امواج بازی می‌کرد.

2. the sunlight splashed over her golden hair
نور خورشید بر گیسوان زرین او می‌درخشید.

3. flecks of sunlight under the tree
سایه آفتاب زیر درخت

4. shafts of sunlight were pouring through the window
پرتوهای آفتاب از پنجره می‌تابیدند.

5. a bar of sunlight pierced the dungenon's darkness
شعاعی از نور خورشید تاریکی دخمه را شکافت

6. spring flowers, aglow under the sunlight
گل‌های بهاری که در نور آفتاب می‌درخشیدند

7. her oiled face glistened under the sunlight
صوت چربش زیر نور خورشید برق می‌زد.

8. the frozen snow glared in the morning sunlight
برف منجمد در زیر آفتاب بامداد برق می‌زد.

9. he came forth from the cave and into the sunlight
او از غار درآمد و در آفتاب قرار گرفت.

10. After only a short exposure to sunlight he began to turn red.
[ترجمه ترگمان]پس از مدت کوتاهی در معرض آفتاب قرار گرفت و سرخ شد
[ترجمه گوگل]پس از تنها قرار گرفتن در معرض نور خورشید، او شروع به قرمز نمود
[ترجمه شما] ترجم ...

مترادف sunlight

تابش افتاب (اسم)
solarization , sunshine , sunlight
نور خورشید (اسم)
sunlight
انعکاس نور خورشید (اسم)
sunlight

معنی کلمه sunlight به انگلیسی

sunlight
• light of the sun, sunshine
• sunlight is the light that comes from the sun.
patch of sunlight
• small area in sunshine, sunlit area

sunlight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
نور خورشيد
و
نور خورشید
Z.s
پرتو خورشید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sunlight
کلمه : sunlight
املای فارسی : سونلیقت
اشتباه تایپی : سعدمهلاف
عکس sunlight : در گوگل

آیا معنی sunlight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )