برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

supervision preparation

supervision preparation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد صالحی
مهیا سازی نظارت بالینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی supervision preparation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )